Fra et bjerg af data til en guldmine af viden – et nyt BI-tool er på trapperne

10/03-17

I Axacon WMS logger vi stort set ALT. Hvilke varer vi har på lageret, hvilke egenskaber disse varer har – f.eks. varens dimensioner og vægt, og om de kræver en særlig opbevarings-temperatur. Vi logger hvor varerne placeres, hvem der placerer dem der, og hvor lang tid det tager. Også når varen plukkes igen, logges det hvor lang tid plukket tager, og hvor lang tid det tager at gå fra en vare til den næste, der skal plukkes.

At alt logges, efterlader os med et bjerg af data. Data bliver dog først værdifulde, når de analyseres, og den viden, man får ud af det, bruges til noget værdifuldt.

I Axacon WMS anvendes dataanalyse til f.eks. at sætte ABC-kategorisering på varerne. Varer af kategori A er dem, der sælger mest, og som derfor skal stå forrest og lettest tilgængelige for plukkerne. Ved at analysere, hvilke varer der sælger mest, kan Axacon WMS således foreslå, hvilken kategori og dermed hvilken placering, varen skal have på lageret.

Ruteplanlægning er et andet eksempel. Da man ved, hvilke varer der skal plukkes, og hvor de står, så kan Axacon WMS finde den mest optimale plukrute for den, der skal rundt og finde varerne på lageret, så han eller hun skal gå færrest mulige skridt.

Data kan også bruges i andre sammenhænge. I lagersammenhæng måles der f.eks. ofte på, hvor mange ordrelinjer der bliver plukket pr. mand pr time på lageret. Man kan således måle lagerets effektivitet – og den enkelte medarbejders effektivitet. Dette kan så igen anvendes ifm. aflønning, således at de hurtigste medarbejdere får højere løn. Det kan også betale sig at bruge de hurtigste plukkere til 80% af opgaverne.

En anden faktor kan være at måle på, hvor mange plukfejl der laves. En medarbejder der laver mange plukfejl, har måske behov for yderligere instruktion eller oplæring.

I lagre, hvor der laves mange pluk per dag, er der penge at spare bare plukhastigheden pr ordrelinje kan nedbringes med et halvt sekund.

For at undgå nedslidning af lagermedarbejderne, kan det løbende monitoreres, hvor meget en given medarbejder har løftet en given dag, og når han eller hun når sin max grænse, dirigerer Axacon WMS automatisk personen om til lettere opgaver – vi kalder det i Axacon WMS for grønne løft.

I korthed kan man måle og veje på en lang række ting, for derigennem at få optimeret lagerdriften.

For at gøre det muligt for Axacons kunder at ’vende og dreje’ data for yderligere optimering, har vi lavet et nyt Business Intelligence (BI) tool, der kan analysere data hurtigt og i mange dimensioner.

F.eks. kan man analysere plukhastighed på tværs af alle ens lagerhaller, eller dykke ned i en enkelt hal, et enkelt team eller en enkelt person for analyse af plukhastigheden. Man kan analysere plukhastighed for i dag eller set over det sidste år. Værktøjet giver en utrolig fleksibilitet mht. dataanalysen, og så er det let at anvende. Værktøjet frigives sammen med Axacon WMS version 6. Dog har en af vores kunder allerede haft glæde af dataudtræk fra værktøjet, hvor antal salgsordrer og salgsordrelinjer per år, på tværs af terminaler og vareejere, blev trukket ud på få sekunder. ”Det værktøj kan vi rigtig godt bruge”, sagde kunden. Det var lige hvad vi havde håbet på i Axacon.