Axacon WMS understøtter friske fødevarer til forbrugeren

23/02-17

Den 23. februar 2017 udkom sammen med Børsen en Temaavis med "Analyse Af  Fødevareindustrien" - herunder med fokus på varens vej over lageret og ud til  forbrugeren.

I den forbindelse blev Axacon interviewet omkring, hvordan Axacon lagerstyring  understøtter vigtige funktioner så som styr på varens udløbsdato, holdbarhed,  opbevaringstemperatur, sporbarhed af varen osv. Vi bringer artiklen her.